Diakonické setkání 2016 v Bystřici pod Hostýnem

Společenství diakonů, sborových sester, pracovníků křesťanské služby, pastoračních pracovníků, všech, kteří nesou podíl na práci Diakonie, těch, kteří ji chtějí podpořit, ti všichni jsou zváni na DIAKONICKÉ SETKÁNÍ, duchovní zastavení pro ty, kdo slouží, od 9. do 12. ŘÍJNA 2016 v rekreačním středisku Diakonie ČCE Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem. Program bude věnován diakonátu.

Diakonát - přežitý nebo nezrozený?

Letošní den diakonie západočeského seniorátu Českobratrské církve evangelické proběhne v sobotu 10. října v Karlových Varech.

Kulaté stoly v roce 2015

Dva roky po sloučení diakonických zařízení v západních Čechách pod hlavičku Diakonie Západ zástupci Diakonie a sborů západočeského seniorátu opět usedli ke společným jednáním.

Publikace Hledání diakonického sboru

Poradní odbor diakonický zpč. seniorátu ČCE vydal na podzim roku 2014 publikaci Hledání diakonického sboru aneb "Inspirace z let 2008 - 2013". Najdete ji v příloze.

Seniorátní den 2014 s tématem "sbor a diakonie"

Poradní odbor křesťanské služby západočeského seniorátu ČCE zve na setkání pro všechny, kdo přemýšlí o vztahu křesťanského sboru a diakonie a hledají v něm své místo.

Zápisy z jednání PO v roce 2014

V příloze najdete zápisy z jednání PO křesťanské služby západočeského seniorátu ČCE v roce 2014.

Sbor jako diakonie (K. Šimr)

Aneb: Na cestě k diakonickému sboru

Seniorátní diakonický den přinesl řadu podnětů

V sobotu 12.10.2013 proběhl v Chrástu u Plzně další seniorátní den křesťanské služby. Přemýšlet, jak naplnit vizi diakonického sboru, přijelo deset účastníků ze čtyř sborů.

Zápisy z jednání poradního odboru v roce 2013

V příloze najdete zápisy z jednání PO křesťanské služby západočeského seniorátu ČCE v roce 2013.

Seniorátní diakonický den 2013 s tématem SBOR JAKO DIAKONIE

Poradní odbor křesťanské služby západočeského seniorátu Českobratrské církve evangelické zve na podzimní seniorátní den diakonie s tématem "SBOR JAKO DIAKONIE".

Syndikovat obsah